VIA DI FRANCESCO

DEN GAMLE PILGRIM

PILGRIMSVANDRINGER 2012 - 2020


Der blev for længe siden sagt "er du først begyndt på den første pilgrimsvandring, så slutter du aldrig, du få en evig trang til at fortsætte, lyst til at opdage, lyst til at vide, lyst til at lytte, lyst til at se - og lyst til at fortælle, så hun/han du møder bliver overbevist om, at hun/han også skal tage det første skridt på en første pilgrims- vandring"

ERIK HJULMAND

VIA DI FRANCESCO

24. MAJ - 14. JUNI 2017


Pilgrimsvejen er opstået med baggrund i, at Assisi blev et pilgrimsmål efter Frans af Assisi's død i 1226.

Pilgrimsvejen der forløber fra Firenze over Assisi til Peterskirken i Rom.

Assisi er beliggende næsten midt imellem Firenze og Rom.


Se og læs om pilgrimsfærdens dage

VIA DI FRENCESCO

Frans af Assis blev født den 1181 i en velhavende købmandsfamilie. Som ung mand gjorde Frans tjenest i den lokale milits i krigen mellem Assis og Perugia i 1202. Imidlertid tabte Assis og Frans kom i fængsel i mere end 1 år og da han mod betaling af løsepenge blev fri, var han blevet en anden person, hvis verdens syn var blevet ændret imod en religiøs,kærlig og medmenneskelig holdning iblandet et ønske om at leve simpelt.

Hans levevis blev bemærket af hans venner og flere af dem fulgte hans leveregler og i løbet af nogle år blev flokken større og størrre.

I 1210 blev Frans kald til møde hos pave Innocent III.

Paven blev interesseret i Frans' missionering og gav ham sin velsignelse til at fortsætte.

Dette betød at der blev flere og flere som fulgte hans primitive, spartanske og religøse måde at leve på og på den måde blev Fransiskaner Munkeordnene succesfuld.

Hans munkeordens udbredelse skete ved prædikener i bl.a. byerne Monteluco, La Verna, Motecasale, Fontecolombo og flere.

I en hytte uden for byen San Damiano nedskrev han de regler som gælder for munkeordenen.

Frans døde i okotber 1226 i Porziuncola og 2 år efter hans død blev han erklæret en helgen.

Herefter blev en kirke bygget og indviet i hans navn og han er begravet i kirken, Basilica San Francesco.

Nogen har kaldt Frans den største forkynder af det kristne budskab efter Jesus.


Adresse:


Birkevej 11C, Tuse,

4300 Holbæk

Denmark


Min e-mail:


admin@abea.dk

Copyright @ All Rights Reserved